Та бүхэнд тоглоом тоглох үедээ өөрийн компьютерын FPS (Frame Per Second)-оо өсгөх талаар бяцхан дүрст хичээлийг хүргэж байгаадаа баяртай байна.

Set Launch Options дээрх миний тохиргоо:  -console -novid -noaafonts -high -noforcemaccel -noforcemspd -useforcedmparms

Тоглоомын Console дээрх код: engine_no_focus_sleep “0”